asukalangleysoreass

Replace the vowels in your URL with “oodle”

cnvvj:

sew-into-music:

novawolfy:

kawaiinessyo:

flailmorpho:

mrbiggsproductions:

toastheaven:

Toodleoodlesthoodleoodlevoodlen

… well then.

MrBoddleggsProodledoodlectoodleoddlens

I cant even say that

Floodleoodlelmoodlerphoodle

koodlewoodleoodleoodlenoodlessyoodle

Noodlevoodlewoodlefy

soodlew-oodlentoodle-moodlesoodlec

Cnvvj

Poodlendoodleroodlechoodleoodles

ginkasumii
ginkasumii:

Jugem jugem unko nageki, ototoi shin-chan no pantsu shinpachi no jinsei barumungu fezarion izakku shunaida sanbun no ichi no junjou na kanjou no nokotta sanbun no ni ha sakamuke ga ki ni naru kanjou uragiri ha boku no namae wo shitteiru you de shiranai no wo boku wo shitteiru rusu surume medaka kazunoko koedame medaka… Kono medaka ha sakki to chigau yatsu dakara, ikeno medaka no hou dakara. Ra-yu yutei miyaou kimukou pepepepepepepepepepepepe bichigisomaru.

ginkasumii:

Jugem jugem unko nageki, ototoi shin-chan no pantsu shinpachi no jinsei barumungu fezarion izakku shunaida sanbun no ichi no junjou na kanjou no nokotta sanbun no ni ha sakamuke ga ki ni naru kanjou uragiri ha boku no namae wo shitteiru you de shiranai no wo boku wo shitteiru rusu surume medaka kazunoko koedame medaka… Kono medaka ha sakki to chigau yatsu dakara, ikeno medaka no hou dakara. Ra-yu yutei miyaou kimukou pepepepepepepepepepepepe bichigisomaru.